Actas e Ordenanzas

BASES PREMIO ABRENTE PARA TEXTOS TEATRAIS.

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia, CERTIFICO:   Que o Pleno do concello de Ribadavia na súa sesión de 24 de febreiro de 2022 adoptou o seguinte acordo:   PRIMEIRO.- Aprobar a   convocatoria da 17ª edición do Premio Abrente para textos teatrais 2022 e as correlativas bases coa seguinte redacción:   Coa intención de incentivar e apoiar …

Leer máis

Actas 2021

XG 16.3.2021 XG 22.3.2021 XGL 1.3.2021 XGL 5.4.2021 XGL 9.3.2021 XGL 24.2.2021 XGL 29.3.2021 Compartir

Leer máis

Bases Bolsa de Traballo

Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de postos de traballos no Concello de Ribadavia. BASES BOLSA DE TRABALLO 2019 Compartir

Leer máis