URBANISMO

Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Ribadavia e do Casco Antigo de San Cristovo

Normativa Urbanística Vixente

 • Plan Parcial Parque Empresarial, aprobado definitivamente o 14 de setembro de 1998.
 • Modificación puntual Normas Subsidiarias de Planeamento Promoción Parque Empresarial, aprobada definitivamente o 29 de setembro de 1998.
 • Modificación puntual Normas Subsidiarias de Planeamento na parcelas dos Irmáns de San Xoán de Deus, aprobada definitivamente o 29 de abril de 1999.
 • Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Ribadavia, aprobado definitivamente o 25 de febreiro de 1999.
 • Plan Especial de Reforma Interior de San Cristovo de Regodeigón, aprobado definitivamente o 28 de setembro de 2000.
 • Modificación puntual do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Ribadavia, Composición da Comisión de Seguimento, aprobado definitivamente o 2 de decembro de 2002.
 • Modificación puntual do Plan Parcial de Ordenación do Parque Empresarial, aprobado definitivamente o 11 de febreiro de 2004.
 • Modificación puntual do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Ribadavia, Ordenanza Carpintería Exterior, aprobado definitivamente o 26 de febreiro de 2004.
 • Modificación puntual Normas Subsidiarias de Planeamento Nº 3 na parcela dos Irmáns de San Xoán de Deus na travesía cara a San Paio, aprobada definitivamente o 19 de xullo de 2006.
 • Modificación puntual do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Ribadavia, Ordenanzas, aprobado definitivamente o 6 de setembro de 2006.
 • Modificación puntual do Plan Parcial de Ordenación do Parque Empresarial Nº 2, aprobado definitivamente o 29 de marzo de 2007.
 • Estudo de Detalle de San Cristovo Travesía, aprobado en pleno o 2 de novembro de 1993.
 • Estudo de Detalle de Travesía Cara San Paio, aprobado no pleno o 31 de xaneiro de 1996.
 • Estudo de Detalle de San Paio Travesía, aprobado no pleno o 29 de febreiro de 1996.
 • Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Ribadavia e do Casco Antigo de San Cristovo

O Concello de Ribadavia conta con dous ARIS aprobados:

ENDEREZO: 

Praza Maior, 4 - 2º andar. 32400 Ribadavia (Ourense)

HORARIO:

Luns a venres de 08.30 h a 14.30 h

Teléfono/Fax:

988477100 / 988477101

 

SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO

Pode descargar as bases aquí:

Casco Histórico Ribadavia

Casco antigo San Cristovo

 

 

 • En data 8 de xuño de 1999, declárase a Área de Rehabilitación Integral do Casco Histórico de Ribadavia, cunha delimitación coincidente co vixente Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Ribadavia PEPRI.

ARCH RIBADAVIA

 • En data 9 de xullo de 2008 declarase Área de Rehabilitación Integral do Casco Antigo de San Cristovo, cunha delimitación coincidente co vixente Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de San Cristovo PEPRI.

ARI San Cristovo

Compartir