BASES REGULADORAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL POR TEMPO INDEFINIDO DUN TRABALLADOR/A SOCIAL

Bases reguladoras para a contratación laboral por tempo indefinido dun traballador/a social.

Bases

Anexo I – Modelo de Instancia

Compartir

Check Also

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, MEDIANTE POXA, EN RÉXIME DE COMPRAVENDA OU ALUGUEIRO, DE LOCAIS DE NEGOCIO E PRAZAS DE GARAXE

      Compartir