BASES REGULADORAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL POR TEMPO INDEFINIDO DUN TRABALLADOR/A SOCIAL

Bases reguladoras para a contratación laboral por tempo indefinido dun traballador/a social.

Bases

Anexo I – Modelo de Instancia

Compartir

Check Also

BASES PREMIO ABRENTE PARA TEXTOS TEATRAIS.

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia, CERTIFICO:   Que o Pleno do concello …