Conservatorio Profesional e Escola Municipal de Música de Ribadavia

Na Casa da Cultura ofrécense, entre outros, os seguintes servizos:

CONSERVATORIO PROFESIONAL E ESCOLA DE MÚSICA

CONSERVATORIO: O Conservatorio profesional de música é un centro público de ensino musical de grao elemental e profesional de titularidade municipal, no que o remate dos estudos se expide a titulación correspondente a especialidade homologada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

ESCOLA: A Escola é un centro público de ensinanza musical non regrada, de titularidade municpal que conta co recoñecemento da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

OBXECTIVOS:

O obxectivo prioritario é o de proporcionar unha formación  da mellor calidade ó alumnado, pero tamén ten unha importante parte de dinamización social a nivel comarcal con actividades musicais, artísticas e culturais, ademais de formar alumnos destacados a nivel docente, concertista e outros que serven de canteira para as distintas formacións existentes na comarca ( tradicional, folk, grupos locais, banda, coro..)

ESTRUCTURA:

O Conservatorio está estructurado en dous graos: elemental e profesional, sendo a idade mínima de acceso 8 anos.

A Escola organízase en dous bloques:

 • Música e movemento: para nenos de idade comprendida entre 3 e 5 anos. Para os nenos de 3 anos empadroados en Ribadavia, a matrícula será gratuita.
 • Práctica instrumental e formación complementaria o instrumento: dende 6 anos en diante sen límite de idade.

ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN : violín, viola, guitarra, piano, frauta travesa, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, trompa, bombardino, tuba e percusión completa.

TITULACIÓN:

Ao remate das ensinazas do grao  profesional de música obterán o Título Profesional no que constará a especialidade cursada.

ACTIVIDADES:

O centro realiza unha intensa actividade, non só en Ribadavia senón tamén fora da comarca:  concertos, intercambios  con outros centros educativos , concertos didácticos, asistencia a cursos formativos, audicións, participación no entroido...

ADMISIÓN:

Durante todo o mes de maio está aberto  o prazo de reserva de praza. O período de formalización de matrícula será na segunda quincena de xuño.

No mes de setembro, haberá un prazo extraordinario, para casos excepcionais e tamén alumnos novos.

INFORMACIÓN CURSO 22/23

O CONSERVATORIO PROFESIONAL E A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE RIBADAVIA , INFORMA:

ABRÉSE O PRAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIO, PARA O VINDEIRO CURSO
ACADÉMICO 2022-2023,QUE ABRANGUERÁ DENDE O DÍA 1 ATA O 7 DE SETEMBRO, EN HORARIO DE 10.30 A 13.00, NA SECRETARÍA DO CENTRO.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTAIS QUE SE IMPARTEN NO CONSERVATORIO PROFESIONAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:

 • PIANO
 • GUITARRA
 • VIOLÍN
 • VIOLA
 • CLARINETE
 • FRAUTA
 • SAXOFÓN
 • TROMPETA
 • TROMBÓN
 • TROMPA
 • TUBA
 • BOMBARDINO
 • PERCUSIÓN

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:

MÚSICA E MOVEMENTO:

A PARTIR DE 3 ANOS ATA 5 ANOS. PARA OS NEN@S DE 3 ANOS, A MATRÍCULA SERÁ GRATUITA, PARA AQUELES QUE ESTEAN EMPADROADOS EN RIBADAVIA.

 • INSTRUMENTO: DENDE 6 ANOS EN DIANTE,SEN LIMÍTE DE IDADE.
 • PREINICIACIÓN O INSTRUMENTO: PARA NEN@S DE 6 ANOS
 • INICIACIÓN O INSTRUMENTO: PARA NEN@S DE 7 ANOS.
 • FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: LINGUAXE MUSICAL,ORQUESTRA DE CORDAS, BANDA , CORO, COMBO DE MÚSICA MODERNA, INFORMÁTICA MUSICAL, HARMONÍA, HISTORIA DA MÚSICA, ETC…

Para máis información:

Chamar o teléfono: 618 745 794 ou 988 471 900 , ou ben dirixirse a SECRETARÍA DO CENTRO situada no 2 piso da Casa da Cultura (Avenida Redondela S/N, Ribadavia.)

Teléfono: 988 471 900

ENDEREZO:

Avenida Redondela S/n 32400 Ribadavia

Compartir