TRANSPARENCIA

A) INFORMACIÓN SOBRE O CONCELLO

1.-INFORMACIÓN SOBRE OS CARGOS ELECTOS E PERSOAL DO CONCELLO

2.- INFORMACION SOBRE A ORGANIZACIÓN E O PATRIMONIO DO CONCELLO

3.- INFORMACIÓN SOBRE A ESTRUCTURA DO CONCELLO

4.- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS E INSTITUCIÓNS MUNICIPAIS

4.1.- Actas e acordos do Pleno do Concello

4.2.- Actas da Xunta de Goberno Municipal

4.3.- Ordenanzas e Regulamentos

B) TRANSPARENCIA ECONOMICO-FINANCEIRA

C) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS E SERVIZOS

D) TRANSPARENCIA EN MATERIA DE SERVIZOS

E) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA

Compartir