Tarxeta Bono Turístico #QuedamosenGalicia21

Tarxeta Bono Turístico #QuedamosenGalicia21

 

Este bono turístico consistirá dunha tarxeta prepagamento para a súa utilización nos establecementos e/ou para as prestacións turísticas ofertadas polas empresas adheridas ao programa Bono turístico
#QuedamosenGalicia21 e que se atopan publicadas na web da Axencia Turismo de Galicia no portal promocional de Turismo de Galicia, https://www.turismo.gal/QuedamosenGalicia2 (código de procedemento TU985D).

Persoas beneficiarias:

1. Poderán ser beneficiarias deste Bono turístico #QuedamosenGalicia21 as persoas físicas maiores de idade, que estean empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Cada persoa física unicamente poderá solicitar e ser adxudicataria dun Bono turístico #QuedamosenGalicia21.

3. Non poderán solicitar nin ser beneficiarias desta nova edición do Bono turístico #QuedamosenGalicia21, as persoas que xa resultaran beneficiarias na primeira edición do Bono turístico.

Características do Bono turístico #QuedamosenGalicia21

1. O Bono turístico #QuedamosenGalicia21 concíbese como unha tarxeta prepagamento de carácter persoal e intransferible, financiada entre o solicitante e a Administración autonómica. O importe total da tarxeta será financiado polo beneficiario nun 40 %, cun importe máximo de 200 euros, e contará cunha achega complementaria da Administración autonómica do 60 %, cun importe máximo por tarxeta de 300 euros.

2. A persoa solicitante poderá elixir entre tres importes da tarxeta prepagamento:

Importe total da tarxeta Achega Administración Achega solicitante
500€ 300€ 200€
375€ 225€ 150€
250€ 150€ 100e

3. As persoas beneficiarias deste programa, resolto o procedemento descrito nestas bases e realizado o copagamento, recibirán una tarxeta co importe total para o seu uso, nos servizos e produtos das empresas adheridas a este.

Utilización da tarxeta prepagamento:

1. A persoa beneficiaria da tarxeta poderá utilizala en calquera dos servizos ou produtos ofertados polos establecementos adheridos ao programa ata a súa data de extinción. A relación de empresas turísticas adheridas ao programa, así como os servizos ou produtos que ofertan poderán ser consultados na páxina https://www.turismo.gal\QuedamosenGalicia2.

Listado de establecementos adheridos

2. Esta tarxeta non permite reintegros en efectivo nin recargas.

3. A tarxeta pode consumirse nun só pagamento ou en pagamentos sucesivos, así como ser complementaria doutro medio de pagamento.

4. O consumo do importe da tarxeta repercutirá, en primeiro lugar, sobre o saldo que achega o solicitante e, despois, sobre a achega da Administración autonómica.

Vixencia do programa:

1. Este programa estará vixente ata o 15 de decembro de 2021, incluído, data ata a que os beneficiarios da tarxeta prepagamento poderán realizar pagamentos nos establecementos adheridos a este.

2. As tarxetas están sometidas a caducidade e, con carácter xeral, non poderán ser usadas máis alá do 15 de decembro de 2021.

3. Se a persoa beneficiaria da tarxeta non esgota o seu saldo antes do 16 de decembro de 2021, perde todo o dereito sobre el.

Solicitudes:

1. As persoas interesadas que desexen optar ao Bono turístico #QuedamosenGalicia21 deberán presentar a súa solicitude, conforme o modelo do anexo II, obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

2. O prazo para a presentación de solicitudes desta convocatoria estará aberto a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución ata o día 1 de novembro de 2021 (incluído).

Prazo de duración do procedemento de concesión:

As solicitudes serán tramitadas ao longo do prazo determinado nas bases reguladoras e segundo o procedemento nelas establecido. A duración do procedemento coincidirá coa vixencia do programa, é dicir, ata o 15 de decembro de 2021.

Información ás persoas interesadas:

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da Axencia Turismo de Galicia: portal promocional de Turismo de Galicia, https://www.turismo.gal/QuedamosenGalicia2.

b) Páxina web https://sede.xunta.gal/portada, e introducindo no buscador o código de procedemento TU985D.

c) O teléfono de atención ao cidadán 012.

d) Enderezo electrónico xuridico.turismo@xunta.gal ou innovación.turismo@xunta.gal.

 

Pode consultar as bases íntegras da convocatoria na seguinte ligazón premendo aquí.

Compartir

Check Also

BASES CONCILIACIÓN NA PASCUA 2023 NO CONCELLO DE RIBADAVIA

  CONCILIACIÓN NA PASCUA 2023   Obxeto: O Concello de Ribadavia co obxeto de facilitar …