TALLERES DE MEMORIA E ANIMACIÓN SOCIAL

O Concello de Ribadavia reinicia o programa de “Talleres de Memoria e Animación Social”

O Concello de Ribadavia volve a comezar de novo co programa de “Talleres de Memoria e Animación Social”, a partir do luns 18 de setembro.

Trátase dunha actividade para persoas maiores que se levará a cabo en 5 poboacións do propio concello:

   Centro Social da Franqueirán:                   Luns de 16:00 a 18:00 H  (inicio o 18 de setembro)

   Centro Social de San Paio:                         Martes de 16:00 a 18:00 H (inicio o 19 de setembro)

    Centro Social de San Cristovo:                 Mércores de 16:00 a 18:00 H (inicio o 20 de setembro)

    Centro SocioComunitario Ribadavia:      Xoves de 16:00 a 18:00 H (inicio o 21 de setembro)

    Centro Social de Francelos:                       Venres de 16:00 a 18:00 H  (inicio o 22 de setembro)

 

Esta acción de envellecemento activo ten entre outros os seguintes obxetivos xerais:

  • Previr pérdidas e optimizar recursos amnésicos: previr a aparición e desenvolvemento de trastornos da memoria, diminuir as preocupacións que xenera, proporcionar información, entrenamento e orientación.
  • Promover o benestar subxetivo: aprender a examinar os propios sentimentos e pensamentos, controlar o estado de ánimo, aumentar as actividades positivas e minimizar as negativas, mellora-la autoestima e a confianza, controlar as respostas ante sucesos negativos, previr a aparición de problemas relacionados coa depresión e a ansiedade.
  • Promover as relacións interpersoais: aumentalas en cantidade e calidade, proporcionar ferramentas para solventalos conflictos, fomentar a participación grupal e o sentimento de cohesión.
  • Educación para a saúde: informar sobre comportamentos saudabres, prevención de trastornos a través do exercicio, manter a capacidade física, promover o benestar global.

 

Desenvolveránse entre outras as seguintes actividades:

  • Memorísticas:

Fichas (analoxías, anagramas, resistencia á fatiga, dilemas, cálculo, lóxica, xuicios prácticos, quebracabezas, xogos específicos de memoria…).

Animación a lectura (en voz alta, creación de textos…).

Terapia social (traballos manuais, pintura, murais…).

  • Entrenamento sensorial e mellora da autoestima
  • Ximnasia terapéutica e relaxación
  • Xornadas divulgativas: relacionadas con saúde, prevención da soidade, e prevención de roubos e seguridade nas persoas maiores.

 

Compartir

Check Also

BASES “CONCILIA VERÁN” 2024

O Concello de Ribadavia como un xeito de facilitar a conciliación da vida familiar e …