RESULTADO DA PROBA TEÓRICA PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícase o resultado da primeira proba, proba teórica, para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

Pódese consultar o resultado da proba teórica e a folla de respostas correctas na seguinte ligazón: RESULTADO PROBA TEÓRICA.

Compartir

Check Also

BASES CONCILIACIÓN NA PASCUA 2023 NO CONCELLO DE RIBADAVIA

  CONCILIACIÓN NA PASCUA 2023   Obxeto: O Concello de Ribadavia co obxeto de facilitar …