PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE

 

PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE

 

Consellería de Emprego e Igualdade.

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

 

Competencias clave que se convocan

Convócanse probas nos niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:

 

Comunicación en lingua galega.

Comunicación en lingua castelá.

Comunicación en lingua estranxeira (inglés

Competencia matemática

 

 

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 7 de abril de 2021.

 

Realización das probas de avaliación en competencias clave

 

. O/a candidato/a realizará unha proba por cada unha das competencias clave convocadas nas cales se inscribise. A duración da proba en cada competencia clave é dunha hora.

 

 

Máis información:

  • Diario oficial de galicia.( dog) do día 5 de marzo de 2021
  • Servizo de orientación laboral, Agrupación de concellos, de Ribadavia ,Carballeda de Avia, ,Castrelo de Miño . telef 988477100

 

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …