PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento aberto, varios criterios de adxudicacion, das concesións administrativas de uso privativo dos postos vacantes da Praza de Abastos Municipal.

Os postos ofertados son:

Planta baixa: Números 7, 8, 11, 15, 16, 18.

Planta semisótano: 4, 9, 10, 14, 15, 20.

PREGOS

 

 

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir