PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE ALLEAMENTO ONEROSO DE BENS PATRIMONIAIS DO CONCELLO DE RIBADAVIA MEDIANTE CONCURSO.

Consulte a información premendo no prego:

prego cláusulas definitivas casas do concello

 

Compartir

Check Also

BASES E CONVOCATORIA DE UNHA PRAZA DE AUXILIAR – ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse as bases e a convocatoria da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a …