PRAZO DE MATRÍCULA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL E ESCOLA DE MÚSICA.

O prazo de inscrición será do 14 ao 30 de xuño.

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …