LISTADO DE ADMITIDOS/AS PROVISIONAIS NA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPREGO PÚBLICO NO PROCEDEMENTO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Listado de admitidos/as provisionais nas seguintes prazas:

Cinco prazas de Auxiliar de Axuda no fogar, grupo de clasificación V, xornada completa.

Quince prazas de Auxiliar de Axuda no fogar, grupo de clasificación V, xornada parcial.

Tres prazas de Traballador/a Social, grupo de clasificación II, xornada completa.

Unha praza de Psicólogo/a, grupo de clasificación II, xornada completa.

Unha praza de Administrativo/a de Servicios Sociais, grupo de clasificación III, xornada completa.

Dúas prazas de Profesor/a de Conservatorio, grupo de clasificación I, xornada completa (9 meses).

Dúas prazas de Profesor/a de Conservatorio, grupo de clasificación I, xornada completa (12 meses).

Catro prazas de Profesor/a de Conservatorio, grupo de clasificación I, xornada parcial (9 meses).

Unha praza de Profesor de Conservatorio, grupo de clasificación I, xornada parcial (12 meses).

Unha praza de Axente de Desenvolvemento Local, grupo de clasificación I, xornada completa.

Unha praza de Técnico/a de Recursos Europeos, grupo de clasificación I, xornada completa.

Dúas prazas de Operario/a de Instalacións Deportivas, grupo de clasificación V.

Unha praza de Oficial de Instalacións Deportivas, grupo de clasificación IV.

Catro prazas de Limpiador/a de Edificios Escolares, grupo de clasificación V, xornada parcial.

Tres prazas de Limpiador/a de CRA Amencer, grupo de clasificación V, xornada parcial.

Dúas prazas de Operario/a Peón/a de Limpieza Viaria, grupo de clasificación V, xornada completa.

Dúas prazas de Operario/a Peón/a de Limpieza Viaria, grupo de clasificación V, xornada parcial.

Unha praza de Limpiador/a da Casa da Cultura, grupo de clasificación V, xornada completa.

Unha praza de Limpiador/a de Edificios Administrativos, grupo de clasificación V, xornada parcial.

Catro prazas de Peón/a de Grupo de Emerxencias Supramunicipales, grupo de clasificación IV, xornada completa.

Dúas prazas de Orientador/a Laboral, grupo de clasificación II, xornada completa.

Unha praza de Conserxe da Casa da Cultura, grupo de clasificación V, xornada completa.

Unha praza de Conserxe do CEIP Ribadavia, grupo de clasificación V, xornada completa.

Unha praza de Responsable da Oficina Municipal de Información ao Consumidor, grupo de clasificación III, xornada completa.

Unha praza de Responsable da Oficina Municipal de Información Xuvenil, grupo de clasificación III,

Unha praza de Auxiliar de Biblioteca, grupo de clasificación IV, xornada completa.

Unha praza de Subalterno/a da Casa da Cultura-oficina TIC, grupo de clasificación V, xornada completa.

Unha praza de Fontaneiro/a Electricista, grupo de clasificación V, xornada completa.

Unha praza de Peón/a de servizos múltiples, grupo de clasificación V, xornada completa.

Dúas prazas de Peón de vías e obras, grupo de clasificación V, xornada completa. 

Dúas prazas de Arquitecto/a, grupo de clasificación I, xornada completa.

RECTIFICACIÓNS

Cinco prazas de Auxiliar de axuda no fogar, grupo de clasificación V, xornada completa.

Quince prazas de Auxiliar de axuda no fogar, grupo de clasificación V, xornada parcial.

Dúas prazas de profesor/a de conservatorio, grupo de clasificación I, xornada completa (12 meses)

Unha praza de Técnico/a de Recursos Europeos, grupo de clasificación I, xornada completa.

 

Compartir

Check Also

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, MEDIANTE POXA, EN RÉXIME DE COMPRAVENDA OU ALUGUEIRO, DE LOCAIS DE NEGOCIO E PRAZAS DE GARAXE

      Compartir