LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PEON OBRAS-CONDUCTOR DE MAQUINARIA

Publícase a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para cubrir UNHA praza pertencentes á categoría de peón obras-conductor de maquinaria mediante a figura de contrato laboral temporal a través do sistema de acceso de concurso.

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Data da entrevista persoal e fase de concurso: o xoves día 29 de febreiro de 2024, a partir das 10.00 horas, na Casa Consistorial.

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir