LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL PARA XEFES DE BRIGADA E PEÓNS FORESTAIS.

Consulta aquí: LISTA DEFINITIVA

A data da proba práctica será o 8 de xuño (martes).

Compartir

Check Also

BASES E CONVOCATORIA DE UNHA PRAZA DE AUXILIAR – ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse as bases e a convocatoria da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a …