LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL PARA XEFES DE BRIGADA E PEÓNS FORESTAIS.

Consulta aquí: LISTA DEFINITIVA

A data da proba práctica será o 8 de xuño (martes).

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …