LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PRAZA DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PROFESOR/A DE FRAUTA

Aprobáronse as listas defintivas de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección convocadas para a cobertura de prazas de persoal laboral temporal de Profesor/a de Frauta.

Pode consultar as listas premendo aquí: LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir