“Xornada de Exaltación da Agua”

Espectáculo familiar con desfile, música e baile.
Sábado 17 ás 18:30h. na rúa Progreso, Praza Maior, Madalena…
O espectáculo vira ao redor de figúra da auga. A cal tivo unha importancia determinante na historia e na cultura da provincia de Ourense, tanto no pasado como aínda na actualidade.
Fundamentalmente a través de tres figuras: os seus RÍOS, as súas POZAS e as súas TERMAS.
Escenografía.

Tanto a arte e a técnica de deseño e decoración está ben programados. O conxunto resultante de elementos visuais que constitúen de forma ideal e simbólica o motivo que se enxalza. Conviven elementos corpóreos (decorado e utilería), a iluminación, a caracterización dos personaxes (vestiario, maquillaxe, barbería); coa propia posta en escena dos diversos espectáculos en vivo.

 

Obxectivo Xeral.

O espectáculo vira ao redor de figúraa da auga. A cal tivo unha importancia determinante na historia e na cultura da provincia de Ourense, tanto no pasado como aínda na actualidade. Fundamentalmente a través de tres figuras: os seus RÍOS, as súas POZAS e as súas TERMAS.

 

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir