DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL PARA OS POSTOS DE ORIENTACIÓN LABORAL

Desígnase aos membros do Tribunal que debe xulgar as probas para a provisión en propiedade de dúas prazas de orientador/a laboral, sistema de concurso , prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización de emprego temporal.

TRIBUNAL ORIENTACIÓN LABORAL

Compartir

Check Also

BASES E CONVOCATORIA DE UNHA PRAZA DE AUXILIAR – ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse as bases e a convocatoria da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a …