CONVOCATORIA DE CURSO PREPARATORIO DE LINGUA GALEGA – CELGA 4

O SERVIZO DE ORIENTACION LABORAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA,

AVISO

A TODOS AQUELES INTERESADOS EN REALIZAR O CURSO PREPARATORIO CELGA 4  EN RIBADAVIA.

QUE

NO DOG DO 8 DE MARZO DE  2017 VENSE A PUBLICAR A RESOLUCION DO 28 DE FEBREIRO  DE 2017 DA SECRETARIA XERAL DE POLITICA LINGÜÍSTICA, POLO QUE SE ANUNCIA CON CARÁCTER VOLUNTARIO E GRATUITO A CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS DAS PROBAS PARA OBTER O CERTTIFICADOS DE LINGUA GALEGA , CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3 E CELGA 4

PRAZO PRESENTACIÓN: 20 DIAS NATURAIS  DENDE O DÍA SEGUINTE A DATA DE PUBLICACIÓN

MAIS INFORMACIÓN:  SERVIZO DE ORIENTACION LABORAL DE RIBADAVIA, PREGUNTAR POR MERCE OU INÉS

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir