CONSERVATORIO E ESCOLA DE MÚSICA

Chegou setembro e voltou a rutina; axudas para libros, prazos de exames e matrículas, actividades deportivas… Pois, o conservatorio e a escola de música municipal de Ribadavia informan das datas de exames e matrículas:

*- AS DATAS DOS EXÁMES EXTRAORDINARIOS DE SETEMBRO, PARA OS ALUMNOS QUE SUSPENDERON NA CONVOCATORIA DE XUÑO SERÁN O DÍA 1 E 2 DE SETEMBRO ÁS 10.00 DA MAÑÁ, NAS DEPENDENCIAS DO CONSERVATORIO DE MÚSICA .

*MATRÍCULA PARA PROBAS DE ACCESO A CURSOS DE GRAOELEMENTAL E PROFESIONAL: DÍA 2 DE SETEMBRO DE 10.30 A 13.00

*EXÁMES DE ACCESO A CURSOS DE GRAO ELEMENTAL E PROFESIONAL: DÍA 5 E 6   DE SETEMBRO ÁS 10.30

*- O PRAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO QUE SERÁ DENDE O DÍA 1 ATA O 13 DE SETEMBRO EN HORARIO DE 10.30 A 13.00, NA SECRETARÍA DO CONSERVATORIO SITUADO NA CASA DE CULTURA

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …