CONCILIA NA PASCUA – SERVIZO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

O Concello de Ribadavia organiza “Concilia na Pascua” co obxeto de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral dos veciños e veciñas de Ribadavia durante a Semana Santa. Este programa tamén ten
como obxetivo o disfrute dos nenos e das nenas, tanto dende un punto de vista pedagóxico, como no de poder vivir unha experiencia que axude a potenciar o seu desenvolvemento persoal e autonomía.
Datas: 25, 26, 27 de marzo e 1 de abril 2024
Horario: 9:00 a 14:00h
Lugar: colexio da Alameda
Prazo de solicitude: 11-18 de marzo
Solicitudes: Dpto. de Servizos Sociais e https://ribadavia.sedelectronica.gal
Nº de prazas: ata 40
Desenvolto por: Mouxion SL
Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir