COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL DAS PRAZAS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (SAF), XORNADA COMPLETA

Publícase a composición dos membros do Tribunal que debe xulgar as probas para a provisión en propiedade de cinco prazas de auxiliar de axuda no fogar (xornada completa), sistema de concurso, prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización de emprego temporal.

Decreto de Alcaldía

Compartir

Check Also

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, MEDIANTE POXA, EN RÉXIME DE COMPRAVENDA OU ALUGUEIRO, DE LOCAIS DE NEGOCIO E PRAZAS DE GARAXE

      Compartir