Certificados de empadroamento colectivo para a solicitude da moratoria no pago da hipoteca da vivenda habitual prevista no RDL 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

A moratoria sobre débedas hipotecarias para a adquisición de vivenda habitual e a axudas en relación co pago de rentas arrendaticias da vivenda habitual ofrecese a aquelas persoas que padezan extraordinarias dificultades para o seu pago.
Na normativa deses R.D. esixese, entre outros documentos:

  • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.

Durante o peche dos rexistro presenciais, e aos efectos dos mencionados RDL poderase solicitar e recibir estes certificados:

  • De modo electrónico a través da Sede electrónica do Concello, evitando deste xeito a circulación de persoas pola rúas. Para poder obter os certificados de Padrón na Sede electrónica, é imprescindible identificarse na Sede electrónica, a través dun certificado dixital o a través de claves concertadas do Sistema Cl@ve. O certificado na Sede electrónica xerase de maneira inmediata, sendo por tanto a maneira máis rápida de conseguir o certificado.
  • Aquelas persoas que non dispoñan dos medios suficientes para obter o certificado a través da Sede electrónica,  poden utilizar o modelo de solicitude mostrado a continuación e facelo chegar ao Concello a través do correo electrónico indicado no modelo.

Traballamos co obxectivo de que o tempo de solicitude e recepción do certificado sexa o menor posible, dada a situación excepcional na que nos atopamos.

Poden obter información sobre esta cuestión a través do teléfono de Padrón- Estatística municipal: 988477100 ou correo electrónico in*********@ri*******.gal

  SOLICITUD CERTIFICADO DE EMPADRONAMENTO

Compartir

Check Also

ACTA ARQUITECTO/A

Publícase a acta do tribunal de selección de dúas prazas de arquitecto/a, dentro do procedemento …