Ofertas de emprego público

PUBLICADO ANUNCIO PARA PRAZAS DE BRIGADAS DE INCENDIOS.

Con data mércores, 26 de maio de 2021, aparece publicado no xornal La Región o anuncio de Convocatoria de dúas prazas de Capataz Forestal e oito prazas de Peón forestal para Brigadas de Incendios no Concello de Ribadavia. O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles desde a publicación deste anuncio, comezando o prazo o xoves 27 …

Leer máis

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA PROBAS DE SELECCIÓN CONVOCADAS PARA A COBERTURA DE PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE UN OPERARIO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.

RESOLUCION DA ALCALDIA DE DATA 26 DE MAIO DO 2021.-   Consulta aquí: LISTA DEFINITVA OPERARIO INSTALACIONS DEPORTIVAS E DATA DE ENTREVISTA Dona Noelia Rodríguez Travieso Alcaldesa do Concello de Ribadavia en uso das facutades atribuídas polo artigo 21.1 da Lei 7/85 de bases de Réximen Local, en relación coas bases publicadas en data de 31 de marzo de 2021 …

Leer máis