DESTACADO

Ribadavia súmase ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía

Unha iniciativa europea da que forman parte máis de 7.000 entidades As cidades signatarias comprométense a actuar para apoiar a aplicación do obxectivo europeo de reducir os gases de efecto invernadoiro nun 40% ata o 2030 e adoptar un enfoque común para promover a mitigación e adaptación ao cambio climático. Para traducir o seu compromiso político en medidas e proxectos …

Leer máis

BASES PREMIO ABRENTE PARA TEXTOS TEATRAIS.

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia, CERTIFICO:   Que o Pleno do concello de Ribadavia na súa sesión de 24 de febreiro de 2022 adoptou o seguinte acordo:   PRIMEIRO.- Aprobar a   convocatoria da 17ª edición do Premio Abrente para textos teatrais 2022 e as correlativas bases coa seguinte redacción:   Coa intención de incentivar e apoiar …

Leer máis

Ribadavia participa da iniciativa Unha Árbore por Europa. Isto é unha iniciativa de Equipo Europa que conta co apoio das Oficinas do Parlamento Europeo no Estado. A campaña busca que todos os concellos planten cando menos unha árbore como símbolo do seu compromiso coa sostibilidade local e a loita contra a deforestación en Europa. En 2021 ampliouse a campaña a …

Leer máis