Axudas e Subvencións

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS TRACTORES DA ENOGASTRONOMÍA DE GALICIA

Obxecto da axuda: A axuda ten como obxecto a posta en marcha de proxectos tractores que teñan un efecto transformador no sector turístico enogastronómico de Galicia, cos obxectivos de ampliar a oferta e de restauración e promovoer un turismo enogastronómico sustentable. Liñas de actuación: •Liña 1: Creación de infraestruturas de aloxamento e restauración con criterios de sustentabilidade e eficiencia enerxética. …

Leer máis

BASES DAS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INFANTIL DO CONCELLO DE RIBADAVIA (CURSO 2023/2024)

Beneficiarios. Alumnado empadroado no Concello de Ribadavia e matriculado en Educación Infantil dentro dos Centros Educativos deste Concello, para o curso escolar 2023/24. Requisitos. – Estar empadroado/a (proxenitores/as e neno/a) no Concello de Ribadavia na data de convocatoria da subvención e manterse como mínimo empadroados/as ata o 31 de decembro deste ano 2023. – Estar matriculado en Educación Infantil en …

Leer máis

BASES DAS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INFANTIL DO CONCELLO DE RIBADAVIA (CURSO 2022/2023)

Bases das axudas de material escolar para educación infantil do Concello de Ribadavia  (Curso 2022/2023) Beneficiarios. Alumnado empadroado no Concello de Ribadavia e matriculado en Educación Infantil dentro dos Centros Educativos deste Concello, para o curso escolar 2022/23. Requisitos. – Estar empadroado/a (proxenitores/as e neno/a) no Concello de Ribadavia na data de convocatoria da subvención e manterse como mínimo empadroados/as …

Leer máis

RIBADAVIA ABRE O PRAZO PARA O SERVIZO DE CONCILIACIÓN DO CURSO ESCOLAR 2022/23

Este curso escolar o Concello de Ribadavia amplía o servizo de conciliación, ofertándoo tamén de tarde. O Servizo de Conciliación ten a finalidade de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, permitindo ás nais e pais que teñen a sua xornada laboral en horario anterior ou posterior ó inicio/remate das actividades lectivas no CEIP Pluriligüe Ribadavia e no CRA …

Leer máis

ACTA DEFINITIVA DE RESULTADOS DA PROBA PRÁCTICA PARA UNHA PRAZA DE XEFE DE BRIGADA – CAPATAZ FORESTAL E DE CATRO PRAZAS DE PEÓN FORESTAL PARA A BRIGADA DE INCENDIOS DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícase a acta definitiva de resultados da proba práctica do proceso de selección de unha praza de Xefe de Brigada – Capataz Forestal e de catro prazas de Peón Forestal para a Brigada de Incendios do Concello de Ribadavia. E tamén se convoca para a entrevista persoal que será o día 8 de xullo de 2022. Acta definitiva de resultados …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PARA AS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN E PARA AS EMPRESAS DE INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT) PARA O ANO 2022

Subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e o Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de procedemento TR340E), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. …

Leer máis

LIÑA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E DE RESTAURACIÓN. CONVOCATORIA 2022. (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TU503A)

Subvencións da Axencia de Turismo de Galicia para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503A). Persoas beneficiarias: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento e …

Leer máis

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS PARA O ANO 2022

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A). Persoas beneficiarias: Poderán acollerse a estas axudas os empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións obxecto da axuda dedicadas …

Leer máis