ACTUALIDADE

Reanudación de periodo de cobro de imposto

A situación de urxencia xerada pola evolución do “coronavirus”, levou ao Goberno da Nación, a decretar o estado de Alarma polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. A Disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, establece a suspensión dos termos …

Leer máis

DECRETO DA ALCALDIA DE DATA 6 DE MAIO DE 2020

ASUNTO: Declaracion de continuidade de expedientes.   Ante a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, declarouse, mediante Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, o estado de alarma en todo o territorio nacional, por parte do Goberno de España. A disposición adicional terceira do devandito real decreto, na súa redacción dada polo Real decreto 465/2020, do 17 de marzo, …

Leer máis

23 de abril, Día do Libro

Vídeo conmemorativo de 31 bibliotecas municipais As persoas responsables de 31 bibliotecas públicas municipais, pertencentes á Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, son as protagonistas deste vídeo co que conmemoran o Día Internacional do Libro, nun momento no que están a traballar dun xeito diferente. Aínda que non estean abertas ao público, os bibliotecarios e as bibliotecarias municipais seguen a …

Leer máis

MEDIDAS DE APOIO AO TECIDO EMPRESARIAL MUNICIPAL DE RIBADAVIA

A Pandemia do COVID-19 convertiuse nunha emerxencia sanitaria a nivel global. Esta emerxencia sanitaria está transmitíndose á economía e á sociedade a gran velocidade, afectando tanto á actividade produtiva, como á demanda e ao benestar dos cidadáns. Neste contexto, a prioridade absoluta en materia económica debe consistir en protexer e dar soporte ao tecido produtivo e social para minimizar o …

Leer máis

Certificados de empadroamento colectivo para a solicitude da moratoria no pago da hipoteca da vivenda habitual prevista no RDL 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

A moratoria sobre débedas hipotecarias para a adquisición de vivenda habitual e a axudas en relación co pago de rentas arrendaticias da vivenda habitual ofrecese a aquelas persoas que padezan extraordinarias dificultades para o seu pago. Na normativa deses R.D. esixese, entre outros documentos: Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos …

Leer máis

Guía Turística Sefarad

“Ribadavia xa ten a súa propia Guía Turística Sefarad”. A nosa vila pertence a Rede de Xuderías de España. Dende a Rede estase a promocionar as rutas polas xuderías é para que sexa máis sinxelo para os visitantes coñecer todas as cidades estanse a  elaborar guías turísticas de cada unha delas. A Guía está publicada en castelán e inglés para …

Leer máis

⚠️⚠️Información do Concello de Ribadavia sobre o #COVID19 Coronavirus.⚠️⚠️

O Concello de Ribadavia, a través dos diversos departamentos municipais, ven de facer xestións cos diversos establecementos de alimentación e comidas co obxecto de que se poidan facer pedidos telefónicos e así minimizar o tempo de espera nos respectivos establecementos, todo elo con obxectivo de reducir as posiblidades de contaxio e de intentar minimizar a propagación e incidencia do COVID-19. …

Leer máis

Coloboración nas tarefas de desinfección na loita contra o COVID-19

O Concello de Ribadavia abre unha lista para que se anoten aquelas persoas que teñan interese e dispoñibilidade para colaborar en tarefas de desinfección na loita contra o COVID-19. Para inscribirte debes cubrir o formulario que se adxunta e envialo ao correo alcaldia@ribadavia.gal Coa inscripción nesta listaxe comprométeste a colaborar co concello, no caso de ser necesario, nas tarefas que …

Leer máis