ACTUALIDADE

DATAS RENOVACIÓN DNI PARA O MES DE XANEIRO

Renovación DNI É preciso anotarse con antelación no rexistro do concello. Datas: 1ª parte: mércores día 11 de xaneiro de 2023. 2ª parte: mércores día 18 de xaneiro de 2023. NOTA: Haberá que vir os dous días Compartir

Leer máis

NORMATIVA POLA QUE SE REGULA A CONVOCATORIA E ELABORACIÓN DAS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE RIBADAVIA

O obxecto da presente normativa é regular a convocatoria e elaboración de listas con aquelas persoas interesadas na cobertura, con carácter temporal, de postos de traballo dos grupos e categorías da Administración do Concello de Ribadavia, que se especifican no anexo I, nos que a súa selección se considere de urxente necesidade como consecuencia de vacantes, baixas laborais das persoas …

Leer máis

RESULTADO FINAL DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

Publícase o resultado final da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia). Pódese consultar …

Leer máis

DATAS RENOVACIÓN DNI PARA O MES DE NOVEMBRO

Renovación DNI É preciso anotarse con antelación no rexistro do concello. Datas: 1ª parte: mércores día 9 de novembro de 2022. 2ª parte: xoves día 17 de novembro de 2022. NOTA: Haberá que vir os dous días Compartir

Leer máis

RESULTADO PROBA PRÁCTICA E PLANTILLA DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

Publícase o resultado da segunda proba, proba práctica, para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego …

Leer máis

RESULTADO DA PROBA TEÓRICA PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícase o resultado da primeira proba, proba teórica, para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego …

Leer máis

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA Considerando que é de interese público que os postos da Praza de Abastos estén en funcionamento para a mellor prestación do servizo aos veciños e veciñas, e, en canto que as concesións xeran ingresos públicos. Considerando …

Leer máis

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do …

Leer máis

BASES DAS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INFANTIL DO CONCELLO DE RIBADAVIA (CURSO 2022/2023)

Bases das axudas de material escolar para educación infantil do Concello de Ribadavia  (Curso 2022/2023) Beneficiarios. Alumnado empadroado no Concello de Ribadavia e matriculado en Educación Infantil dentro dos Centros Educativos deste Concello, para o curso escolar 2022/23. Requisitos. – Estar empadroado/a (proxenitores/as e neno/a) no Concello de Ribadavia na data de convocatoria da subvención e manterse como mínimo empadroados/as …

Leer máis