ACTUALIDADE

Contratación temporal prazas de Auxiliar Oficina de Turismo

Obxecto: Contratación temporal polo sistema de concurso de méritos de duas prazas de Auxiliar Oficina de Turismo. Clase de personal: Laboral temporal. Funcións: As propias que deriven da natureza do posto, segundo se establecen ns propias bases. Duración do contrato: O contrato tendrá unha duración de tres (3) meses. Prazo de presentación de solicitudes: ata ás 14:00h do quinto día …

Leer máis

Aberto o Prazo de Matrícula do Conservatorio Profesional e a Escola Municipal

O CONSERVATORIO PROFESIONAL e a ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBADAVIA informa: Aberto o PRAZO DE MATRÍCULA para o vindeiro curso 2020/2021, desde o día 15 ó 30 de Xuño en horario de 10:30 a 13:00h. Este ano, debido a situación na que nos atopamos, ós alumn@s que estiveron matriculados no Centro o curso pasado , enviarémosvos a vosa matrícula …

Leer máis

Programa Ribadaviacompaña

No marco da posta en marcha do “Programa Ribadaviacompaña”, programa que trata de analizar a situación do colectivo de persoa maiores soas no concello de Ribadavia, como unha forma de previr situacións de desamparo e soidade en persoas maiores de 70 anos, o Concello de Ribadavia vai describir e difundir os distintos servizos e programas que se están a desenvolver …

Leer máis

ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACORDOS NA SESION ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 01.06.2020, RELATIVO A DIVERSAS TAXAS, PREZOS PUBLICOS DERIVADOS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES/PECHE MOTIVADO POLO COVID-19.

1º,. ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACORDOS RELATIVOS A ALUGUERES DE INMOBLES MUNICIPAIS ASÍ COMO A TAXAS, PREZOS PUBLICOS EN PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADE/PECHE DERIVADO DO COVID-19.- ​De seguido dase conta de informe emitido pola Intervención municipal de data 01.06.2020, que de seguido transcríbese: “Procedemento: Informe sobre abono de alquileres de inmuebles alquilados por el Ayuntamiento, regimen de concesiones y pago …

Leer máis

Conservatorio Profesional e Escola Municipal de Música

-Ábrese o prazo de preinscripción, reserva de praza para o curso 2020/21, que será dende o 1 ata o 15 de xuño. – Descargar para inscripción: Triptico 2020 – 2021 EDITABLE  Enviar cuberto ao correo electrónico:   cmus.profesional.ribadavia@edu.xunta.es  ou a través de whatsapp 618 745 794   -Tamén se pode recoller e entregar cuberto na Casa da Cultura de Ribadavia …

Leer máis

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Francisco Fernández Castro, secretario del ayuntamiento   de Ribadavia CERTIFICO :     Que la junta de gobierno local del ayuntamiento   de Ribadavia en su sesión de 1 de junio de 2020   aprobó el siguiente pliego de cláusulas administrativas particulares:     PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN SUBASTA AL ALZA …

Leer máis

O Pleno do concello de Ribadavia, reunido en sesión ordinaria o día 28 de maio de 2020, adoptou por unanimidade o seguinte acordo:

1) Que o Concello de Ribadavia denuncie publicamente este sistemático recorte de servizos no noso centro de saúde, e demande ao goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do servizo galego de Saúde ás necesidades reais dos nosos centros de saúde e dotalos de persoal, necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. 2) Que …

Leer máis