ACTUALIDADE

NOVA REVISTA DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE RIBADAVIA

Baixo o título “Ribadavia, chea de vida” e coa imaxe do Valparaiso como un dos emblemas paisaxísticos de Ribadavia, a concellería de Enoturismo do Concello de Ribadavia acaba de sacar a luz unha nova publicación que xunta a información coa promoción turística de Ribadavia e da comarca do Ribeiro. O tema paisaxístico e natural gana peso nesta nova revista debido …

Leer máis

Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración dás listas para a provisión temporal de postos de traballos non Concello de Ribadavia.

      O prazo para a presentación de solicitudes no rexistro xeral do concello de Ribadavia é de 20 días naturais a contar do seguinte a da publicación do anuncio no BOP de Ourense, según o anexo e as condicións establecidas na base da convocatoria.   Norma 1ª.- Obxecto.   O obxecto da presente normativa é regula-la convocatoria e elaboración de …

Leer máis

CORRECCION DE ERROS NAS BASES DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE REACTIVACIÓN DO TECIDO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE RIBADAVIA         

  Vistas as bases do programa de subvencións de reactivación do tecido empresarial e comercial de Ribadavia aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 29.06.2020 e dado a existencia dalgún erro que pode dar lugar a contradicción e confusión a hora de presentar as solicitudes, a Xunta de Goberno Local de data 06.07.2020, acorda correxilo, quedando do seguinte xeito: …

Leer máis