ACTUALIDADE

RIBANADAL 2022: DO 23 DE DECEMBRO AO 5 DE XANEIRO.

I. Conciliación no Nadal, todas as mañás no Pavillón do Consello. – Horario: de 9h a 14h, todos os días das vacacións escolares de nadal. (excepto domingos pero incluídas as mañás de noite boa, de fin de ano e reis). – Prazo inscrición para a conciliación de Nadal en horario de mañá, é do 1 ao 15 de decembro. No departamento …

Leer máis

AVISO: INSPECCIÓN TÉCNICA DE TURISMOS

Inspección técnica de turismos Lugar: Polígono Industrial de San Cristovo. Ribadavia. Días: do 10/01/2023 ao 11/01/2023 e tamén o día 13/01/2023 en horario de mañá. Hora: de 9.00 h a 13.30 h e de 15.15 h a 18.00 h (agás o día 13/01/2022 que será só horario de mañá). Cita previa: a través do teléfono 902309000 ou na páxina web …

Leer máis

DATAS RENOVACIÓN DNI PARA O MES DE XANEIRO

Renovación DNI É preciso anotarse con antelación no rexistro do concello. Datas: 1ª parte: mércores día 11 de xaneiro de 2023. 2ª parte: mércores día 18 de xaneiro de 2023. NOTA: Haberá que vir os dous días Compartir

Leer máis

NORMATIVA POLA QUE SE REGULA A CONVOCATORIA E ELABORACIÓN DAS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE RIBADAVIA

O obxecto da presente normativa é regular a convocatoria e elaboración de listas con aquelas persoas interesadas na cobertura, con carácter temporal, de postos de traballo dos grupos e categorías da Administración do Concello de Ribadavia, que se especifican no anexo I, nos que a súa selección se considere de urxente necesidade como consecuencia de vacantes, baixas laborais das persoas …

Leer máis

RESULTADO FINAL DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

Publícase o resultado final da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia). Pódese consultar …

Leer máis

DATAS RENOVACIÓN DNI PARA O MES DE NOVEMBRO

Renovación DNI É preciso anotarse con antelación no rexistro do concello. Datas: 1ª parte: mércores día 9 de novembro de 2022. 2ª parte: xoves día 17 de novembro de 2022. NOTA: Haberá que vir os dous días Compartir

Leer máis

RESULTADO PROBA PRÁCTICA E PLANTILLA DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

Publícase o resultado da segunda proba, proba práctica, para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego …

Leer máis

RESULTADO DA PROBA TEÓRICA PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícase o resultado da primeira proba, proba teórica, para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego …

Leer máis

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA Considerando que é de interese público que os postos da Praza de Abastos estén en funcionamento para a mellor prestación do servizo aos veciños e veciñas, e, en canto que as concesións xeran ingresos públicos. Considerando …

Leer máis