BASES DO CONCURSO PARA OS POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS DE RIBADAVIA

Publícanse os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento aberto, varios criterios de adxudicacion, das concesións administrativas de uso privativo dos postos vacantes da Praza de Abastos Municipal, en concreto para o posto número 3 da pranta baixa.

Bases e pregos

Compartir

Check Also

DATAS RENOVACIÓN DNI PARA O MES DE MAIO

Renovación DNI É preciso anotarse con antelación no rexistro do concello. Datas: 1ª parte: mércores …