BASES DO CONCELLO DE RIBADAVIA PARA A AXUDA SOCIAL “RIBADAVIA CONTIGO”

✅Esta liña de axudas conta con unha dotación inicial de 16.500€ e as solicitudes poderánse presentar dende o 18 de novembro ata o 23 de decembro nas oficinas dos servizos sociais do concello de Ribadavia.
👉As cuantías da axuda son as seguintes:
Para familias de 1 membro 150€/mes. 🧍 // 🧍‍♀️
Para familias de 2 membros 200€/mes. 👬 // 👫 // 👩‍👦
Para familias de 3 ou mais membros 250€/mes. 👨‍👩‍👧//👩‍👩‍👧//👨‍👨‍👧‍👦

Bases de Axuda Social 2020

 

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …