BASES DE SELECCIÓN PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse as bases de selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

O prazo para a presentación de instancias dará comezo a partir do día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP).

Pódense consultar as bases na seguinte ligazón: BASES DE SELECCIÓN.
Compartir

Check Also

BASES CONCILIACIÓN NA PASCUA 2023 NO CONCELLO DE RIBADAVIA

  CONCILIACIÓN NA PASCUA 2023   Obxeto: O Concello de Ribadavia co obxeto de facilitar …