BASES DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PEÓNS PARA O GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES) DA ZONA DO RIBEIRO, CON SEDE EN RIBADAVIA

O obxecto das presentes bases é regula-la creación dunha bolsa de emprego coa finalidade de acudir a ela para cubrí -los postos obxecto da presente convocatoria nos supostos do artigo 15 do Estatuto dos Traballadores.

A bolsa estará vixente ata o 31/12/2025 e soamente terá validez para os GES.

O ámbito de actuación do GES comprenderá os seguintes concellos da Comarca do Ribeiro, tal e como se establece no convenio asinado:

Concello de Ribadavia, Concello de Arnoia, Concello de Beade, Concello de Castrelo de Miño, Concello de Cenlle, Concello de Cortegada, Concello de Melón, Concello de Carballeda de Avia, Concello de Toen, Concello de Padrenda e Concello de Leiro.

BASES BOLSA EMPREGO GRUPO EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAL (GES)

Prazo para presentar instancias: dende o día 10 de abril ate o 23 de abril.
Compartir

Check Also

ACTA BOLSA DE EMPREGO DE PEÓN PARA O GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES) 2024

Publícase a acta definitiva de valoración de méritos, dentro da bolsa de emprego 2024, para …