BASES DE SELECCIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO XUVENÍL “RESINAS DO AVIA-MIÑO”

O Obradoiro de Emprego Xuveníl “Resinas do Avia – Miño”, do que forman parte os concellos de Ribadavia, Carballeda de Avia e Castrelo de Miño, publica as bases para a selección do alumnado e do persoal docente e administrativo.

Os requirimentos que teñen que cumplir os alumnos convocados son o de ser maior de idade e estar inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuveníl, ademáis de pertencer a algún dos tres concellos participantes.

As bases están a disposición do público tanto na Oficina de Emprego de Ribadavia como nos taboleiros de anuncios dos concellos de Ribadavia, Carballeda de Avia e Castrelo de Miño.

Pódense consultar as bases íntegras premendo nos seguintes enlaces:

Bases de selección do alumnado

Bases de selección do director do Obradoiro

Bases de selección do administrativo do Obradoiro

Bases de selección do persoal docente do Obradoiro

 

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …