AXUDA TICKECT ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA

A axuda consiste nunha cantidade anual de 180€ (300€ no caso de familia numerosa), que ten por obxecto contribuír ao pagamento da factura eléctrica.

Pode descargar as bases premendo aquí.

Requisitos:

  • Familias con fillos menores a cargo.
  • Ingresos que non superen o 1,5 do IPREM (798€/mes).
  • Xustificación de aboamento das facturas eléctricas.
  • Presentación exclusivamente por vía telemática.

Prazo de solicitude: do 15 de xaneiro de 2016 ata o 31 de xullo de 2016.

Máis Información:

http://economiaeindustria.xunta.es  e/ou Tfno.: 988 38 67 10

https://sede.xunta.es

Dpto. de Servizos Sociais do Concello de Ribadavia e/ou Tfno.: 988472403

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …