AVISO: INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS LIXEIROS

Inspección técnica de vehículos lixeiros

Lugar: Polígono Industrial de San Cristovo. Ribadavia.

Días: do 17/10/2022 ao 20/10/2022.

Hora: de 9.00 h a 13.00 h e de 15.15 h a 18.00 h (agás o día 20/10/2022 que será só horario de mañá).

Cita previa: a través do teléfono 902309000 ou na páxina web www.sycitv.com

AVISO

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir