Auxiliar de Axuda no Fogar. BOP do 24 de outubro de 2020.

Obxecto: normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de posto de traballo de auxiliar de axuda no fogar no Concello de Ribadavia.

Órgano de aprobación: Xunta de Goberno Local do día 07.10.20020.

Prazo de presentación de solicitudes: 25 días naturais seguintes, contados dende a publicación dese anuncio 8remata o 18 de novembro de 2020) e poderanse pormular perante o rexistro xeral do Concello de Ribadavia.

As solicitudes presentaranse, de conformidade co disposto nas bases, no rexistro xeral do concllo.

Bases da convocatoria: poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios da csa do concello, en hoario de oficina, durante o prazo de presentación de solicitudes.

Prazas ofrentaas: auxilir de axuda no fogar.

Ribadavia, 7 de outubro de 2020. O alcalde.

Asdo.: César Manuel Fernández Gil.

Para ver bases premer:

BASES AXUDAS NO FOGAR

 

 

Compartir

Check Also

ACTA ARQUITECTO/A

Publícase a acta do tribunal de selección de dúas prazas de arquitecto/a, dentro do procedemento …