ACTA PROFESOR CONSERVATORIO DE VIOLÍN

Publícase a acta do tribunal de selección de profesor de conservatorio de violín, dentro do procedemento extraordinario de estabilización de emprego temporal.

ACTA PROFESOR CONSERVATORIO VIOLÍN

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir