ACTA PROFESOR CONSERVATORIO DE CLARINETE

Publícase a acta do tribunal de selección de profesor de conservatorio de clarinete, dentro do procedemento extraordinario de estabilización de emprego temporal.

ACTA PROFESOR CONSERVATORIO CLARINETE

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir