ACTA LIMPIADORAS EDIFICIOS ESCOLARES

Publícase a acta do tribunal de selección de catro prazas de limpiadoras dos edificios escolares, dentro do procedemento extraordinario de estabilización de emprego temporal.

ACTA LIMPIADORAS EDIFICIOS ESCOLARES

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir