ACTA DEFINITIVA CONCURSO SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PEON OBRAS-CONDUCTOR DE MAQUINARIA

Publícase a acta definitiva do concurso de selección para cubrir UNHA praza pertencentes á categoría de peón obras-conductor de maquinaria mediante a figura de contrato laboral temporal a través do sistema de acceso de concurso.

ACTA DEFINITIVA CONCURSO SELECCIÓN

Compartir

Check Also

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, MEDIANTE POXA, EN RÉXIME DE COMPRAVENDA OU ALUGUEIRO, DE LOCAIS DE NEGOCIO E PRAZAS DE GARAXE

      Compartir