ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DA BOLSA DE EMPREGO 2024 PARA UNHA PRAZA DE CONSERXE

Publícase a acta definitiva de valoración de méritos, dentro da bolsa de emprego 2024, para cubrir UNHA praza de conserxe para cubrir supostos de vacantes, enfermidades, vacacións, etc., do titular da praza obxecto da convocatoria.

ACTA PRAZA CONSERXE

 

 

Compartir

Check Also

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, MEDIANTE POXA, EN RÉXIME DE COMPRAVENDA OU ALUGUEIRO, DE LOCAIS DE NEGOCIO E PRAZAS DE GARAXE

      Compartir