ACTA CO RESULTADO DA PROBA PRACTICA PARA DÚAS PRAZAS DE PEÓN FORESTAL NA BRIGADA MEDIOAMBIENTAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícase o resultado da proba práctica para a selección de dúas prazas de peón forestal para a brigada medioambiental do Concello de Ribadavia.

Pódese consultar o resultado da proba na seguinte ligazón: RESULTADO PROBA PRÁCTICA.

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir