REXISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE INMOBLES MUNICIPAIS DE RIBADAVIA.

Que é?

É un rexistro que ten como finalidade facilitar a xestión e o control no proceso de compra- venda que o Concello de Ribadavia quere levar acabo cos seus inmobles, para a súa venda pública, garantindo a publicidade, concorrencia e transparencia de ditos procesos.

Obxectivo de inscribirse no Rexistro?

As persoas interesadas en adquirir algún dos inmobles poderán inscribirse no Rexistro. Para elo deberán indicar o destino e finalidade do mesmo: Primeira vivenda, segunda residencia, negocio- explotación comercial, o outras (indicar cal).

Como podo inscribirme no Rexistro?

A inscrición no Rexistro pódese facer de dúas formas:
– Mediante inscrición telemática ou presencial, no Rexistro do Concello de Ribadavia. É recomendable que para facer este tipo de inscrición se solicite telefonicamente unha cita previa co servizo de urbanismo no número de teléfono 988477100.
– Mediante presentación da solicitude nos demais lugares permitidos pola Lei 39/2015.

Que datos deben indicarse na solicitude de Rexistro?
Na solicitude indicaranse, necesariamente, os seguintes datos:
a. O inmoble no que se está interesado, podendo sinalar un máximo de catro con criterio de preferencia entre eles.
b. Actividade á que vai destinado, no caso de vivenda, indicar si é primeira vivenda en propiedade á cal se quere optar.
c. A composición familiar ou convivencial con indicación, de ser o caso, de posuír o carné de familia numerosa xeral ou especial, se é unha familia monomarental ou monoparental, así como se na unidade familiar ou convivencial existe algunha persoa dependente.

A intención deste Rexistro é orientar e facilitar ao Concello de Ribadavia no vindeiro proceso que se porá en marcha para a venda pública de varios inmobles situados no casco histórico de Ribadavia.

Inmobles e solares:
Para levar a cabo o proceso de venda pública o Concello elaborará un Prego Público con criterios obxectivos, garantindo a publicidade, concorrencia e transparencia de dito proceso. A intención é realizar dito proceso coa maior dilixencia posible.
Os inmobles referidos de titularidade municipal que se atopan no Casco histórico, son:
Rúa dous Fornos nº11-13.
Rúa dous Fornos nº 15.
Rúa dous Fornos nº 17.
Rúa San Martiño nº13/Xerusalén.
Rúa Extramuros nº 52.
Rúa Fornos nº 22.
Rúa Fornos nº 24.
Rúa Fornos nº 26.

O alto custe destas rehabilitacións fai inviable a posibilidade de reforma ou rehabilitación a cargo das Administracións públicas exclusivamente.
A pesar desta circunstancia, desde o Concello temos a decisión de dinamizar e poñer en marcha a reforma e rehabilitación da totalidade de ditos inmobles. Así, a través da colaboración pública-privada pretendemos darlle unha solución á totalidade destes inmobles e, de paso, facer unha contribución importante á recuperación deste enclave, resolvendo o problema que supón que inmobles de propiedade municipal se atopan en mal estado na zona monumental de Ribadavia.

    

     

     

     

 

       

 

 

 

Compartir

Check Also

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA PRÁCTICA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONCURSO OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECADACIÓN. Consulte o resultado …