RESULTADO DA PRIMEIRA PROBA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL POR TEMPO INDEFINIDO DE UN OPERARIO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Publícase a acta de resultados do primeiro exercicio para a contratación por tempo indefinido, de UN (1) operario de instalacións deportivas no Concello de Ribadavia.

Pode consultar a acta de resultados do primeiro exercicio aquí: acta de resultados primeiro exercicio

Compartir

Check Also

ACTA DO EXERCICIO TEÓRICO PARA PRAZA DE OPERARIO EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.

Consulte a acta aquí: ACTA EXERCICIO TEORICO PRAZA OPERARIO INSTALACIONS DEPORTIVAS   Compartir