Providencia de Subsanación de Axudas para Hosteleros

Resolución_PROVIDENCIA DE SUBSANACION_TABOLEIRO_NOV_20

 

Declaración Documentación

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …