LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

Pódense consultar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos na seguinte ligazón: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUÍDOS.

Compartir

Check Also

AVISO: INSPECCIÓN TÉCNICA DE TURISMOS

Inspección técnica de turismos Lugar: Polígono Industrial de San Cristovo. Ribadavia. Días: do 10/01/2023 ao …