Ofertas de emprego público

Auxiliar de Axuda no Fogar. BOP do 24 de outubro de 2020.

Obxecto: normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de posto de traballo de auxiliar de axuda no fogar no Concello de Ribadavia. Órgano de aprobación: Xunta de Goberno Local do día 07.10.20020. Prazo de presentación de solicitudes: 25 días naturais seguintes, contados dende a publicación dese anuncio 8remata o 18 de novembro …

Leer máis

Aprazamento proba Selección Policias Locais

    ANUNCIO PROCESO SELECTIVO 5 POLICIAS LOCAIS  CONCELLO DE RIBADAVIA.   POR MOTIVO DO COVID-19 QUEDA APRAZADA A DATA DO EXAME ESCRITO DO PROCESO SELECTIVO DE CINCO POLICÍAS LOCAIS DO CONCELLO DE RIBADAVIA, ATA NOVA DATA QUE SE FARÁ PÚBLICA NA PÁXINA WEB DO CONCELLO DE RIBADAVIA, NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE E NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS …

Leer máis

Examen admitidos POLICIA LOCAL_Selección

DECRETO DE ALCALDÍA Vistas as bases para a cobertura de cinco prazas de policia local, tres por oposición libre e dous por mobilidade, aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia de data 1 de abril de 2019, publicadas no BOP de 22 de abril de 2019, número 91 e anuncios publicados no Diario Oficial de …

Leer máis